THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY:

NỘI DUNG THÔNG BÁONGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
THÔNG BÁO V/v Mời chào giá cạnh tranh âm thanh dãy nhà làm việc mới Công ty03/2021
THÔNG BÁO V/v Mời thầu chào giá cạnh tranh cung cấp áo mưa 202103/2021

NỘI DUNG THÔNG BÁONGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG NÓN BẢO HIỂM01/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP ÁO MƯA 202003/2020
THÔNG BÁO V/v BÁN PHẾ LIỆU03/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP GHẾ NĂM 202003/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP KHẨU TRANG VÀ GEL RỬA TAY KHÔ NĂM 202008/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP SỔ DÒ KẾT QUẢ XỔ SỐ08/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG LẦU 3 CÔNG TY10/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MÁY BƠM NƯỚC PCCC CÔNG TY11/2020
THÔNG BÁO V/v MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MÀN HÌNH LED P5 NGOÀI TRỜI CÔNG TY12/2020

NỘI DUNG THÔNG BÁONGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA IN KỶ YẾU01/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP ÁO MƯA NĂM 201904/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ04/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU07/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP ÁO THUN NĂM 201907/2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA THI CONG GÓI THẦU CẢI TẠO CÂY XANH THẢM CỎ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐỒNG NAI07/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRẢ THƯỞNG VÉ TRUYỀN THỐNG VÀ VÉ CÀO11/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH QUẢNG CÁO LOẠI HÌNH XỔ SỐ CÀO12/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU THU MUA GIẤY PHẾ LIỆU12/2019

NỘI DUNG THÔNG BÁONGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
THÔNG BÁO MỜI THẦU12/2018 
THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản12/2018
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG12/2018

 


Bản quyền © 2013 – 2017. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Thông tin Kết Quả Xổ Số chỉ mang tính tham khảo. Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Nam.
Design by thietkevaquangcao.com