www.superrolex.co

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết & Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được thành lập từ tháng 3 năm 1979 hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.

 •      Quá trình hình thành

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được thành lập từ tháng 3 năm 1979 hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế  độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở  thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.…………………………….

 • 1987 – thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng và chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc thực hiện đổi mới cơ  chế tổ chức kinh doanh của hoạt động xổ số kiến thiết trong cả nước, Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được đổi thành Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh theo quyết định số 947/QĐ-UBT ngày 12/6/1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 • 1992 – căn cứ quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị  định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156-HĐBT ngày 07/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định số  1224/QĐ-UBT thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xổ số kiến thiết thuộc tỉnh Đồng Nai, trụ  sở đặt tại số 96 đường 30 tháng 4 thành phố  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với nguồn vốn đăng ký kinh doanh ban đầu là 3.407 triệu đồng (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp là 2.580 triệu đồng và vốn doanh nghiệp tự bổ sung là 827 triệu đồng). Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức công ty thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng. Quá trình hoạt động và phát triển của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • 1999 –  thực hiện Thông tư số 17/1998 TTLT-BLĐTBXH ngày 31/12/1998 của Bộ lao động thương binh & xã hội và Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 619/QĐ-UBT ngày 28/4/1999 điều chỉnh xếp hạng cho công ty từ hạng II lên hạng I. Ngày 01/8/2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 2741/QĐ-UBT bảo lưu hạng một cho công ty.
 • 2002 – công ty thực hiện di dời trụ sở làm việc về địa điểm mới hoàn thành xây dựng cơ  bản tại số 03 Quốc lộ 1K (Nay là số  03 đường Nguyễn Ái Quốc) – Phường Quang Vinh – Thành phố Biên Hòa.
 • 2004 – Ngày 26/4/2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết  định số 1276/QĐ.CT.UBT về việc “Sáp nhật xí nghiệp In Đồng Nai và Công ty Xổ số  kiến thiết Đồng Nai và đổi tên Công ty Xổ  số kiến thiết Đồng Nai thành Công ty Xổ  số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp  Đồng Nai”. Ngày 11/8/2004, Giám đốc công ty Xổ  số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp  Đồng Nai ra Quyết định số 001/QĐ/XSKT-DVTH về  việc “Thành lập Xí nghiệp In Đồng Nai trực thuộc công ty XSKT và DVTH Đồng Nai”.
 • 2007 – Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 1445/UBND-VX ngày 02/3/2007 về việc chủ trương thành lập Công ty cổ phần Bóng đá  Đồng Nai. Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai hợp tác với công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa đầu tư góp vốn thành lập công ty cổ phần Bóng đá Đồng Nai (Vốn điều lệ 10 tỷ đồng, lao động 45 người – công ty XSKT và DVTH Đồng Nai  góp 50% vốn điều lệ), công ty CP Bóng đá chính thức triển khai hoạt động từ tháng 5/2007.
 •      Quá trình phát triển

Ngày 08/4/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc “Chuyển đổi Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ  tổng hợp Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai” kể  từ 01/4/2008, gồm các nội dung chính như sau:

 • 1. Tên gọi và trụ sở chính:

  – Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai.
  – Tên Tiếng Anh: Dong Nai Lottery and General Services Company Limited.
  – Tên viết tắt: DOLOCO
  – Trụ  sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

 • 2. Vốn điều lệ: 1200 tỷ đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng).
 • 3.Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

  – Xổ số kiến thiết.
  – Dịch vụ in: in vé số, in offset, in bao bì, in sách, báo, tem, nhãn, biểu mẫu chứng từ và văn hóa phẩm.
  – Khách sạn  ăn uống, dịch vụ thương mại.
  – Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư.
  – Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành In, Xổ số.

  Trong đó, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty là phát hành kinh doanh xổ số kiến thiết để tích lũy nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển thêm các ngành nghề SXKD khác.
  Hiện trong lĩnh vực xổ số công ty đang phát hành một loại vé số kiến thiết truyền thống có mệnh giá 10.000 đồng áp dụng theo cơ cấu giải thưởng 6 chữ số cho các kỳ vé bình thường trong năm, riêng các kỳ vé xuân công ty phát hành thêm có mệnh giá 20.000 đồng áp dụng theo cơ cấu giải thưởng 6 chữ số.

 • 4. Tổng số lao động: 93 người (Nam: 36 người, Nữ: 57 người).
 • 5. Chủ sở hữu công ty: UBND tỉnh Đồng Nai.
 • 6. Về  mô hình và cơ cấu tổ chức:

  Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Chủ Tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kiểm soát viên và các bộ phận giúp việc.

 • 7. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và  dịch vụ tổng hợp Đồng Nai:

  Là một pháp nhân kinh tế hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo điều lệ của Công ty và theo luật doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai được chuyển đổi.

 • 8. Thời gian hoạt động: của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai là 35 năm.
 • 9. Tổng hợp các chỉ tiêu: chủ yếu thực hiện từ  năm 1998 đến năm 2007 và biểu đồ tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu (Doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách, nguồn vốn chủ sở hữu).
 • 10. Xu hướng phát triển:

  Hiện nay, về lĩnh vực kinh doanh vé số kiến thiết công ty đang thực hiện phát hành một loại hình xổ số truyền thống trong phạm vi địa bàn khu vực miền Nam (gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào đến Cà Mau).

  Trong tương lai, để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế  thế giới, công ty dự kiến sẽ phát triển kinh doanh thêm nhiều loại hình xổ số mới (xổ số tự chọn thủ  công, xổ số biết kết quả ngay…). Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, ngoài nhà  máy in hiện đại đang xây dựng để phát triển ngành in ra, công ty sẽ từng bước triển khai đầu tư  phát triển thêm nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ  như: thương mại, khách sạn, xây dựng, xuất nhập khẩu máy móc bị theo chủ trương của chủ sở  hữu công ty.

 • 11. Tình hình tiêu thụ và nộp ngân sách nhà nước:

  Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng doanh thu tiêu thụ và nguồn thu nộp ngân sách nhà nước từ năm 2004 – 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết & Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai.