www.superrolex.co

Thành tích của công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết & Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai được các cấp, các ngành công nhận và khen thưởng qua 37 năm họat động:

 • – 01 Huân chương Độc lập Hạng III của Chủ tịch nước (năm 2003).
 • – 01 Huân chương Lao động Hạng I của Chủ tịch nước (năm 2000).
 • – 01 Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước (năm 1997).
 • – 01 Huân chương Lao động Hạng III của Chủ tịch nước (năm 1994).
 • – 01 Huân chương Lao động Hạng II cho Công đoàn công ty (2010).

 

 • – 01 Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2003 về thành tích nộp ngân sách dẫn đầu ngành XSKT cả nước.
 • – 01 Cờ thi đua của Bộ Tài chính (1999, 2000, 2001) về thành tích hoạt động tài chính, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách.
 • – 01 Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh xã hội năm 2002 về thành tích xuất sắc trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa” từ năm 1997 đến năm 2001.
 • – 01 Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo về thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo (1998 – 2003).
 • – 09 cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh (1998 – 2006) về thành tích hoàn thành công tác tài chính và nghĩa vụ nộp ngân sách.
 • – 08 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (2001 – 2004) về thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa – Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở – Xây dựng ngành giáo dục đào tạo – Xây dựng đời sống văn hóa tốt – Ngày vì người nghèo và xây dựng nhà tình thương – Xóa đói giảm nghèo – Chăm sóc nạn nhân chất độc màu da cam.
 • – 220 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (1998 – 2007) về thành tích trong phong trào thi đua cho tập thể phòng và cá nhân CBCNV công ty.
 • – 03 Cờ thi đua xuất sắc năm 2005, 2006, 2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 • – 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai năm 1998 về thành tích là đơn vị giữ vững cờ thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 • – 02 Bằng công nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2002, 2003 về danh hiệu đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
 • – 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2004 về thành tích xuất sắc trong phong trào lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 • – 01 Huy chương của Hội chữ thập đỏ Việt Nam năm 2002 về thành tích xuất sắc vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam.
 • – 01 Bằng khen của Hội chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong tháng hành động kỷ niệm ngà quốc tế Chữ thập đỏ (08/5/2004).
 • – 01 Bằng khen của Hội chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo 5 năm (2001 – 2005).
 • – 01 Bằng khen của Ủy ban Thể dục thể thao Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động 5 năm (2001 – 2005).
 • – 02 Bằng khen của BCH Đảng bộ khối KT về thành tích đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng ” Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm (2007,2008)
 • – 05 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 • – 01 Bằng khen của Hội chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong họat động quỹ nạn nhân chất độc màu gia cam năm 2008.
 • – 03 Bằng khen của BCHTU Hội khuyến học Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm (2007, 2008, 2009).
 • – 01 Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai vè thành tích đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2005 – 2007).
 • – 02 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Đồng Nai năm (2008, 2009).
 • – 01 Cờ thi đua xuất sắc năm 2008 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ quan đơn vị ” có đời sống văn hóa năm 2008.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích trong 22 năm thực hiện chỉ thị số 14-CT/TW của ban bí thư Trung ương Đảng.
 • – 01 Bằng khen của BCH Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 5 năm liền (2005-2009).
 • – 01 Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thành tích đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2009.
 • – 03 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đạt thành tích ” Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ” từ năm (giai đoạn 2005-2009 và năm 2011, 2012).
 • – 03 Bằng khen của Sở Văn Hóa Thể thao và  Du lịch công nhận Công ty đạt danh hiệu đơn vị có đời sống văn hóa năm (2009, 2010, 2011).
 • – 01 Bằng khen của Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm liền (2005 – 2009).
 • – 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 – 2009).
 • – 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ” ngày vì người nghèo” giai đoạn (2000 – 2010).
 • – 01 Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đạt thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2010
 • – 03 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích đóng góp trong phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2005 – 2010 và năm 2011, 2012).
 • – 02 Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam vè thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm ( 2011, 2012 ).
 • – 01 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 2011.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích đã có nhiều đóng góp cho họat động Hội cựu giáo chức các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ I (2006-2010)
 • – 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2007 – 2012.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012
 • – 01 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 2012.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc tài trợ công trình đền tưởng niệm căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa năm 2012.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào ” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2012.
 • – 01 Bằng khen của BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã có thành tích trong thực hiện nghị quyết 20_NQ/TW và nghị quyết 25_NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X từ năm 2008 – 2012.
 • – 01 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho Doanh nghiệp xuất sắc Doanh nhân xuất sắc tỉnh Đồng Nai lần V/2013.
 • – 01 Bằng khen của Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
 • – 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.
 • – 01 Cờ thi đua của UBND Tỉnh Đồng Nai về thành tích là đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013.
 • – 01 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đạt thành tích ” Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền ” (giai đoạn 2010-2012).
 • – 01 Giấy khen của Đảng bộ khối Doanh nghiệp về thành tích đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013.
 • – 01 Bằng khen của BCH Công Đoàn Viên Vhức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công Đoàn vững mạnh năm 2013.
 • – 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Đồng Nai năm 2013.