THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG:

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 1 năm 2018 01/2018
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 2 năm 201802/2018
Thông tin trả thưởng cho khách hàng kỳ 7k4 mở ngày 26/07/201707/2017
Thông tin trả thưởng cho khách hàng kỳ 8k1 mở ngày 02/08/201708/2017
Thông tin trả thưởng cho khách hàng kỳ 8k2 mở ngày 09/08/201708/2017
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 02/201702/2017
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 01/201701/2017
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 12/201612/2016
Thông tin trả thưởng cho khách hàng tháng 11/201611/2016