BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cho năm tài chính:

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 kế hoạch năm 2018 của người lao động (Biểu số 2)3/2018
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp ( Phụ lục X)3/2018
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triễn giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai3/2018 
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 20184/2018

 

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 201707/2017
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp05/2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm (2016 – 2020)05/2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 – 2015 – 201605/2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 201606/2017
Báo cáo tài chính năm 201703/2018
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201612/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201606/2016 
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201512/2015

 


Bản quyền © 2013 – 2017. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Thông tin Kết Quả Xổ Số chỉ mang tính tham khảo. Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Nam.
Design by thietkevaquangcao.com