BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cho năm tài chính:

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 201707/2017
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp05/2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm (2016 – 2020)05/2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 – 2015 – 201605/2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 201606/2017
Báo cáo tài chính năm 201703/2018
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201706/2016
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201612/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201606/2016 
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201512/2015

Bản quyền © 2013 – 2017. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Thông tin Kết Quả Xổ Số chỉ mang tính tham khảo. Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Nam.
Design by thietkevaquangcao.com